Scrisoare deschisă guvernatorului BNR - Reflecţii economice

luni, 16 februarie 2009

Scrisoare deschisă guvernatorului BNR

Domnule Guvernator,

Recentul jaf de la o agenţie a Băncii Transilvania din cartierul clujean Mănăştur aduce în atenţia opiniei publice o carenţă veche a sistemului bancar românesc: lipsa măsurilor de securitate apte să descurajeze eventualele atacuri. În ciuda faptului că cele mai multe bănci care operează în România sînt subsidiare ale unor bănci occidentale şi a managementului străin al acestora, de cele mai multe ori cei veniţi din ţări civilizate se dedau la obiceiurile locurilor, care cuprind şi celebrul "lasă, că merge şi aşa".

Mulţi au perceput poporul român ca unul blînd, incapabil de infracţiuni cu violenţă. În consecinţă, oricine intră în agenţiile băncilor comerciale din România va constata ce vraişte este în multe dintre ele. Operaţiunile cu numerar se fac oriunde: pe margini de masă, la ghişee deschise şi te mai miri unde. Puţine sînt băncile care au luat în serios ameninţările de securitate şi au segregat clar zonele în care se pot face operaţiuni cu numerar: casierii prevăzute cu geamuri blindate, cu fante cu sertar pentru transferul documentelor şi al banilor, închise cu uşi cu cifru faţă de restul agenţiei. Şi mai puţine sînt cele care folosesc terminale moderne, gen multimat, capabile să încaseze şi să elibereze numerar, eliminînd prezenţa umană din circuitul banilor lichizi.

O altă carenţă majoră de securitate este calitatea personalului firmelor de pază cu care băncile comerciale au contract pentru asigurarea securităţii agenţiilor bancare. De regulă, într-o astfel de agenţie, paza este asigurată de o singură persoană, de multe ori de vîrsta pensionării, fără a mai avea calităţile fizice şi antrenamentul de a face faţă unui atac. Aceşti oameni se plictisesc şi dau sfaturi bancare clienţilor, ştiind de multe ori mai bine procedurile decît funcţionarii de la ghişeu.

În ultimii cîţiva ani, băncile comerciale care operează în România, orbite de posibilitatea de a face profituri mari din expansiunea fără precedent a creditelor de retail şi a propriilor reţele de agenţii, au neglijat aspectele legate de securitate. Directorul executiv al sucursalei Cluj a Băncii Transilvania, Leontin Toderici, a declarat că planul de securitate aplicat la agenţia jefuită este unul standard şi nu diferă cu nimic ca rigurozitate faţă de celelalte bănci din România, ceea ce denotă situaţia extrem de gravă la nivelul întregului sistem bancar din acest punct de vedere. Această situaţie a permis jefuitorilor să îşi termine treaba într-un minut şi şase secunde, dispărînd cu circa 250.000 lei.

Mai mult decît atît, din cauza crizei economice în continuă adîncire, este de aşteptat o repetare a unor astfel de jafuri armate. Statisticile din alte ţări denotă acest lucru.

În consecinţă, cred, Domnule Guvernator, că BNR ar trebui să ia de urgenţă măsuri ferme de remediere a acestor lacune enorme de securitate. Să nu uităm că, în 2008, băncile comerciale au realizat un profit net de 1,27 mld. €. Ce folos că politica BNR menţine încrederea în soliditatea sistemulului bancar românesc, prin măsurile sale de reglementare şi supraveghere, dacă se insinuează neîncredere în capacitatea băncilor de a se apăra de răufăcători?

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

  © 2008 Design 'Minimalist E' de Ourblogtemplates.com

Sus