Datoria publică a României la 30 septembrie 2009: 33,4 mld.€ - Reflecţii economice

miercuri, 18 noiembrie 2009

Datoria publică a României la 30 septembrie 2009: 33,4 mld.€

Ministerul Finanţelor Publice a anunţat astăzi că datoria publică totală a României a crescut la 30 septembrie 2009 cu 27,6% faţă de finalul lui 2008, la 140,09 mld.lei (33,4 mld.€) şi reprezentă 28,17% din produsul intern brut (PIB) estimat pentru finalul lui 2009, de 497,3 mld.lei.

La aceeaşi dată, structura pe valute era: 55,21% în lei, 32,8% în euro, 6,65% în dolari, 1,44% în yeni japonezi, iar restul în alte valute. Structura surselor datoriei publice este: împrumuturi de stat - 37,43%, certificate de trezorerie - 18,95%, obligaţiuni de stat - 12,66%, eurobonduri - 6,92%, leasing financiar - 0,07%, alte surse - 23,96%.

Ponderea datoriei publice guvernamentale în totalul datoriei a urcat la 30 septembrie cu 1,26 puncte procentuale faţă de 31 decembrie 2008, de la 91,58% la 92,84%, iar datoria publica locala reprezenta 7,16% din datoria totală la aceeaşi dată.

În primele 3 trimestre ale anului 2009, MFP s-a împrumutat cu 92,7 mld.lei, din care 57,4 mld.lei prin emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă şi 35,3 mld.lei prin împrumuturi de stat, contractate direct în cea mai mare parte. Din totalul titlurilor emise de stat aflate în derulare la 30 septembrie 2009, în valoare de 40,66 mld.lei, 61,96% aveau scadenţa pe termen scurt - de mai puţin de un an, 34,85% erau pe termen mediu - între 1 şi 5 ani, iar 3,19% - peste 5 ani. Aceste valori nu includ eurobondurile şi certificatele de depozit adresate populaţiei, dar cuprind obligaţiunile de stat denominate în euro (în echivalent lei).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

  © 2008 Design 'Minimalist E' de Ourblogtemplates.com

Sus