BCE apără salariile angajaţilor BNR - Reflecţii economice

luni, 5 iulie 2010

BCE apără salariile angajaţilor BNR

Banca Centrală Europeană a publicat pe site-ul său documentul intitulat Avizul BCE din 1 iulie 2010 cu privire la remunerarea personalului Băncii Naţionale a României. Evident, este vorba de reacţia BCE cu privire la efectele legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar asupra salariilor angajaţilor Băncii Naţionale a României, mai precis reducerea acestora cu 25%.

În primul rând, BCE este deranjată de faptul că nu i s-a cerut avizul înainte de adoptarea legii:

La 18 iunie 2010 BCE a primit din partea Ministerului Finanţelor Publice din România o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar (denumită în continuare „legea”). Această lege a fost adoptată la 30 mai 2010 de guvernul român.
BCE nu a fost consultată şi, la 9 iunie 2010, BCE a transmis guvernului român o scrisoare prin care atrăgea atenţia asupra obligaţiei de a o consulta.
Competenţa BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) şi pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi pe articolul 2 alineatul (1) a treia liniuţă din Decizia 98/415/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Băncii Centrale Europene de către autorităţile naţionale cu privire la proiectele de reglementare, întrucât legea se referă la Banca Naţională a României (BNR). În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Ulterior, în aviz este fundamentată decizia de a se aviza negativ măsura luată de statul român:

Legea prevede, la fel ca şi pentru anumite alte categorii de angajaţi publici, diminuarea salariilor personalului BNR, deşi statul român nu este angajatorul formal al personalului BNR. Conform statutului BNR, salariile personalului BNR sunt plătite din resursele proprii ale băncii centrale. În plus, articolul 3 alineatul (2) din lege prevede transferul direct la bugetul de stat al sumelor reprezentând diminuarea respectivă. În acest context şi independent de necesitatea adoptării unor măsuri urgente, BCE ar dori să reamintească faptul că orice operaţiune între banca centrală naţională (BCN) şi autorităţile naţionale ale unui stat membru UE trebuie să respecte limitările impuse în acest sens prin Tratat, şi în special principiul independenţei băncii centrale prevăzut la articolul 130 şi interdicţia de finanţare monetară prevăzută la articolul 123.

Ulterior, BCE invocă respectarea principiului independenţei băncii centrale şi respectarea interdicţiei de finanţare monetară, cu alte cuvinte încălcarea interdicţiei bla adresa bănciloe centrale să acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip de facilitate de credit instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii Europene, administraţiilor publice centrale, autorităţilor regionale sau locale, celorlalte autorităţi publice, celorlalte organisme sau întreprinderi publice din statele membre.

În concluzie, BCE avizează negativ diminuarea salariilor salariaţilor BNR.

1 comentarii:

Anonim

Presa avertizase in privinta fptului ca includerea salariatilor BNR in Legea 118/2010 referitoare la reducerile salariale incalca dispozitiile legislatiei comunitare, ale Tratatului de aderare si a unei decizii a Comisiei Europene. Dincolo de multdorita moarte caprei vecinului, trebuie sa intelegem ca statutul de stat membru UE nu inseamna doar calatorii fara vize, doar fonduri nerambursabile, finntari si alte avantaje ci si respectarea obligatiilor asumate prin actul aderarii, inclusiv cea a asigurarii independentei BNR, fara de care aceasta nu poate deveni membru cu drepturi depline a SEBC si nu vom putea trece la euro. In plus statul roman risca marginalizare, sanctiuni si procese intentate de angajatii acestei institutii, avind in vedere ca potrivit legislatiei comunitare cetatenii statelor membre trebuie sa poata beneficia de toate drepturile carele revin in calitate de cetateni UE chiar daca statul lor de origine nu respecta/implementeaza legislatia comunitara.
Daca cititi opinia BCE si tineti cont ca aceasta intitutie utilizeaza mereu un limbaj diplomatic este evident cit de deranjati au fost de atitudinea Guvernului roman care nu si-a indeplinit obligatia de consultare la timp, nici macar dupa ce a fost somat sa transmita proiectul spre consultare. Nu stiu si nu cred ca dca vom cauta pe alte opinii nu cred ca vom mai gasi astfel de referiri cum ar fi
BCE nu a fost consultată şi, la 9 iunie 2010, BCE a transmis guvernului român o scrisoare prin care atrăgea atenţia asupra obligaţiei de a o consulta
statele membre sunt obligate să suspende rocesul de adoptare a proiectelor de reglementare până la primirea avizului BCE. Este necesar ca autoritatea naţională care adoptă proiectul de reglementare respectiv să aibă posibilitatea de a ţine seama în mod corespunzător de avizul BCE înainte de adoptarea unei decizii pe fond
BCE a primit solicitarea de emiterea a unui aviz după adoptarea legii
ma simt penibil ca sa vada toata europa cum statul roman sau mai bine zis guvernul a incercat sa se fofileze si a fost prins cu mina in sac

Trimiteți un comentariu

  © 2008 Design 'Minimalist E' de Ourblogtemplates.com

Sus