România este departe de a îndeplini condiţiile de aderare la zona euro - Reflecţii economice

miercuri, 12 mai 2010

România este departe de a îndeplini condiţiile de aderare la zona euro

Astăzi a fost dat publicităţii Raportul de convergenţă al Comisiei Europene, care analizează măsura în care 9 ţări candidate la zona euro au începlinit criteriile nominale de convergenţă. Cele 9 ţări sunt: Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România şi Suedia. Dintre aceste ţări, numai Estonia a primit recomandarea Comisiei Europene de a adera la zona euro de la 1 ianuarie 2011, celelalte opt state candidate nefiind considerate pregătite.

Desigur, criza economică a avut o influenţă importantă asupra acestei situaţii. Cu toate acestea, estonia, care, alături de celelalte ţări baltice, a travesrat ciza economică, a reuşit să se încadreze în criteriile de convergenţă nominală.

În ceea ce priveşte România (situaţia ţării noastre este prezentată începând cu pag.177 din raport), ea nu respectă criteriile legate de stabilitatea preţurilor, poziţia bugetară, stabilitatea cursului de schimb şi convergenţa dobânzilor pe termen lung, întâmpinând, însă, şi obstacole legislative.

Legea referitoare la Banca Naţională a României, respectiv Legea nr.312 din 2004, nu este compatibilă integral cu art.130 şi 131 din Tratatul de Functionare al Uniunii Europene şi cu statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. Incompatibilităţile sunt legate de integrarea BNR în sistemul bancilor centrale europene la momentul adoptării euro, independenţa instituţiei, dar şi interzicerea acordării de împrumuturi instituţiilor financiare, cu excepţia "asistenţei de urgenţă".

În ceea ce priveşte respectarea de către România a criteriilor nominale de convergenţă:

1. Avansul mediu al preţurilor a fost de 5% în cele 12 luni încheiate în martie 2010, în termeni de medie mobilă, mult peste valoarea de referinţă de 1% din Uniunea Europeană. Este foarte probabil că inflaţia nu va respecta nici în următoarele luni, încadrarea în criterii.

2. România este în prezent supusă unei proceduri de deficit excesiv, din cauza depăşirii deficitului bugetar de 3% din PIB în anul 2008, având ca termen anul 2012 să aducă deficitul bugetar sub limita de 3% din PIB. Deficitul bugetar a fost de 5,4% din PIB în 2008 şi 8,3% din PIB în 2009. Potrivit prognozei din primăvară a CE, bazată pe presupunerea unei continuări a politicilor, deficitul va ajunge la 8% din PIB în 2010 şi 7,4% în 2011, în ciuda celor convenite cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană.

Singurul criteriu în care ne-am încadra în criteriile de convergenţă nominală, ar fi datoria publică, care va creşte de la 30,5% din PIB în 2010 la 35,8% în 2011, dar va rămâne inferioară limitei de 60%, impusă de UE.

3. Media dobânzilor bancare din România a depăşit valoarea de referinţă de la nivelul UE încă de la aderarea din 2007, nefiind îndeplinit criteriul referitor la convergenţa dobânzilor pe termen lung, care, în perioada martie 2009-martie 2010, a fost de 9,4%, peste nivelul de referinţă de 6% din UE.

4. În ceea ce priveşte rata cursului de schimb, leul a fluctuat în limita impusă de UE, de +/- 15%, respectiv s-a depreciat faţă de moneda unică europeană cu 12,9%.

Surse financiare citate de Hotnews.ro afirmă că România nu pare în acest moment interesată de aderarea la zona euro în 2015, aşa cum era preconizat, un orizont mai rezonabil fiind considerat anul 2018.

Cred că singura consolare a autorităţilor este că nici Suedia nu s-a încadrat :)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

  © 2008 Design 'Minimalist E' de Ourblogtemplates.com

Sus