FMI a publicat scrisoarea de intenţie a României şi memorandumul tehnic aferente acordului stand by - Reflecţii economice

joi, 11 iunie 2009

FMI a publicat scrisoarea de intenţie a României şi memorandumul tehnic aferente acordului stand by

După cum a promis anerior, FMI a publicat pe site-ul său scrisoarea de intenţie a României şi memorandumul tehnic aferent acordului stand by între România şi această instituţie financiară internaţională.

Spicuiesc mai jos cele mai importante prevederi cuprinse în memorandum.

- Deficitul bugetar va fi monitorizat trimestrial, pe baza balanţei bugetului general consolidat. Autorităţile rpmâne se vor consulta cu FMI asupra adoptării unor măsuri corective în cazul în care apar dificultăţi privitoare la veniturile bugetare şi finanţarea deficitului bugetar. Se impun criterii de performanţă trimestriale. Astfel, deficitul bugetar nu va putea depăşi 14,508 mld.lei în T2 2009, 18,612 mld.lei în T3 2009 şi 24,363 mld.lei în T4 2009. De asemenea, dacă aceste ţinte vor fi depăşite cu mai mult de 200 mil.lei în oricare dintre trimestrele lui 2009 şi 2010, pentru care ţintele vor fi fixate în cadrul celei de-a doua revizuiri a documentelor, Ministerul Finanşelor Publice va trebui să se consulte cu oficialii FMI.

- BNR va trebui să se consulte cu oficialii FMI în cazul în care inflaţia va ieşi dintre limitele impuse astfel: iunie 2009 4,4%-7,4%, septembrie 2009 3,7%-6,7%, decembrie 2009 2,5%-5,5%.

- Garanţiile guvernamentale acordate sectorului privat non-financiar şi companiilor publice nu vor putea depăşi 6 mld.lei în oricare dintre trimestre.

- Pentru cheltuielile guvernamentale cumulate, cu excepţia fondurilor UE, au fost stabilite plafoane trimestriale: 87,505 mld.lei în T2 2009, 132,3 mld.lei în T3 2009 şi 182,7 mld.lei în T4 2009.

- Ministerele de resort vor furniza informaţii care să ateste că va fi funcţional un sistem de monitorizare a companiilor publice până la prima revizuire a acordului. Pe perioada programului, se vor furniza informaţii care să cuprindă sancţiunile aplicate, sub forma reducerii remuneraţiilor sau demiteri ale managementului companiilor, dacă nu se realizează ţintele de restructurare la aceste companii.

- Guvernul va raporta lunar datele legate de finanţările europene (plăţi în avans şi rambursări), cheltuielile şi subventiile acoperite de fonduri europene sau eligibile pentru plată, în cadrul proiectelor aprobate pentru finanţare de către UE.

- Situaţia preliminară lunară a bugetului de stat trebuie raportată până la data de 25 a lunii următoare.

Din scrisoarea de intenţie semnată de guvernul României:

- BNR va continua imbunatăţirea cadrului legislativ privind sistemul bancar şi se va consulta cu oficialii FMI înainte de a introduce orice regulament prudenţial nou sau revizuit pentru băncile comerciale.

- Standardele de contabilitate vor fi aduse în acord cu parcticile internaţionale, asa cum sunt reflectate în Standardele Internaţionale de Raportare Contabilă (IFRS). Acest fapt va reduce constrângerile în regulamente pentru băncile si corporatiile transnaţionale.

- BNR este hotărâtă să aducă inflaţia treptat la ţinta oficială de 3,5% +/- 1 punct procentual. În cadrul acestui program, evoluţia inflaţiei va fi monitorizată prin Clauza de consultare asupra inflaţiei.

- Reducerea rezervei BNR cu mai mult de 2 mld.€ în 30 de zile, pe durata derulării programului, necesită consultarea oficialilor FMI.

- Se va asigura convergenţa cu directiva europeană legată de schemele de garantare în sistemul bancar prin modificarea procedurilor, în sensul simplificării şi accelerării plăţilor la sub 20 de zile, până la 30 august 2009.

- Prima revizuire a programului va avea loc la 15 septembrie 2009 şi cea de-a doua la 15 decembrie 2009.

- Se va adopta legea salarizării unice a bugetarilor până la 20 octombrie 2009.

- Se vor adopta amendamente la legea bancară pentru a întări abilitatea BNR de a solicita acţionarilor băncilor creşterea capitalizării şi limitarea distribuirii profitului până la 30 iunie 2009.

- Vor fi prezentate în parlament legislaţia responsabilităţii fiscale şi planul de implementare până la 30 noiembrie 2009.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

  © 2008 Design 'Minimalist E' de Ourblogtemplates.com

Sus